Hotline: 097 565 6406

Community College

Delaware County Community College

Address

Địa chỉ: 901 Media Line Road, Media, PA 19063

Website: www.dccc.edu

School Details

Các điểm nổi bật

 • Với $60 triệu đầu tư đã gặt hái kết quả từ những lớp học chất lượng hàng đầu, trang thiết bị, công nghệ cao, và khu vực nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên.
 • Được vinh danh địa vị Lãnh đạo năm 2011-2014 tại mục Achieving the Dream Initiative tại quỹ Lumina (Lumina Foundation)
 • 14 phòng thí nghiệm mới tại khu phức hợp STEM (Science, Technology, Engineering, Math)
 • Thỏa thuận chuyển tiếp với hơn 40 trường đại học và Cao đẳng
 • Học bổng chuyển tiếp cùng sự đảm bảo được nhận học tại một số trường đối tác.

Overview

Academics

 • Delaware County Community College
 • Delaware County Community College
School Suggestions

Fulton Montgomery Community College

Address

Address: 2805 State Highway 67, Johnstown, NY 12095, USA

Website: http://www.fmcc.edu/about/

School Details

Key Facts

 • Fulton-Montgomery Community College was founded in 1963 following approval from the Boards of Supervisors of Fulton and Montgomery counties and the Board of Trustees of the State University of New York.  The campus, located in borrowed facilities in the City of Johnstown, moved to its permanent location at 2805 State Highway 67, Johnstown, for the 1968-69 academic year.

Overview

Academics

 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
School Suggestions

Fulton Montgomery Community College

Address

Địa chỉ: 2805 State Highway 67, Johnstown, NY 12095, USA

Trang web: http://www.fmcc.edu/about/

School Details

Các điểm nổi bật

Overview

Academics

 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
School Suggestions

Glendale Community College

Address

Address: 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA 91208, USA

Website: http://www.glendale.edu/

School Details

Key Facts

Overview

Academics

 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
School Suggestions

Glendale Community College

Address

Địa chỉ: 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA 91208, Hoa Kỳ

Website: http://www.glendale.edu/

School Details

Các Điểm Nổi Bật

Overview

Academics

 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
School Suggestions

Hillsborough Community College

Address

Address: 1206 N Park Rd, Plant City, FL 33.563, Hoa Kỳ

Website: https://www.hccfl.edu/

School Details

Key Facts

Among the nation’s more than 1,200 two-year community colleges, HCC ranks:

 • 10th in the number of associate degrees in all disciplines.
 • 21st in the number of degrees awarded to minority students.
 • 25th in the number of associate degrees awarded to African-American students.
 • 21st in the number of associate degrees awarded to Hispanic students.
 • 15th in the number of nursing degrees awarded.

Entry Requirements

Overview

Academics

 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
School Suggestions

Hillsborough Community College

Address

Địa chỉ: 1206 N Park Rd, Plant City, FL 33.563, Hoa Kỳ

Website: https://www.hccfl.edu/

School Details

Các điểm nổi bật

Trong số hơn 1,200 trường Cao đẳng Cộng đồng hệ hai năm toàn quốc, HCC đứng:

 • Thứ 10 trong tổng số các chương trình Cao đẳng trong tất cả các ngành.
 • 21 trong Tổng số Chương trình cho sinh viên dân tộc thiểu số.
 • 25 trong Tổng số chương trình cho sinh viên người Mỹ gốc Phi.
 • 21 trong Tổng số chương trình cho sinh viên Tây Ban Nha.
 • 15 trong Tổng số chương trình Điều dưỡng.

Yêu Cầu Đầu Vào

Chứng chỉ về ngôn ngữ tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Overview

Academics

 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
School Suggestions

College of Lake County

Address

Address: 19351 W.Washington St. Grayslake, IL 60030

Website: http://www.clcillinois.edu/

School Details

Key Facts

Overview

Academics

 • College of Lake County
 • College of Lake County
 • College of Lake County
School Suggestions

College of Lake County

Address

Địa chỉ: 19351 W.Washington St. Grayslake, IL 60030

Website: http://www.clcillinois.edu/

School Details

Các điểm nổi bật

Overview

Academics

 • College of Lake County
 • College of Lake County
 • College of Lake County
School Suggestions

Lake Land College

Address

Address: 5001 Lake Land Blvd, Mattoon, IL 61.938

Website: https://www.lakelandcollege.edu/

School Details

Key Facts

Lake Land College is a comprehensive community college offering a broad range of programs. Lake Land offers transfer degrees, allowing students to complete their first two years of college-level coursework at Lake Land before continuing their education at a four-year college or university. Lake Land also offers certificate programs and degrees, which allow students to directly prepare for the workplace.

Overview

Academics

 • Lake Land College
 • Lake Land College
 • Lake Land College
School Suggestions