Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Các trường đối tác

Yukon University
10,000 US$ - 20,000 US$

Trường ĐH Yukon trải qua gần 60 năm lịch sử, khởi nguồn từ cái tên “the Whitehorse Vocational and Technical Training Centre”, tọa lạc bên bờ sông Yukon ở Whitehorse. Năm 1983, trường có tên là “Yukon College”. Năm 1988, khu nội trú Whitehorse chuyển tới vị trí mới cho đến ngày nay. Yukon College được đổi tên thành Yukon University đầu năm 2020 và có tất cả 13 khu nội trú.