Hotline: 097 565 6406

University of Manitoba Graduate Fellowships

Ngày đăng: 26-06-2016 13:42

University of Manitoba Graduate Fellowships

Học bổng mang tên University of Manitoba Graduate Fellowships (UMGF) của University of Manitoba dành cho tất cả các sinh viên trên toàn thế giới, không phân biệt quốc tịch, nhập học là sinh viên sau đại học (graduate students, Masters hoặc PhD) tại trường.

Đơn vị cấp học bổng/hỗ trợ tài chính:

University of Manitoba, Canada

Lĩnh vực học tập:

Bất kỳ ngành học sau đại học nào tại trường  (trừ các ngành học của Khoa Y dược và chương trình MBA).

Đối tượng:

Tất cả sinh viên cao học, không phân biệt quốc tịch

Giá trị học bổng/hỗ trợ tài chính:

Giá trị của học bổng là $18,000 (đối với Ph.D.) và $14,000 (đối với Master’s) trong mỗi kỳ kéo dài 12 tháng. Sinh viên được nhận học bổng UMGF trong vòng 24 tháng đầu tiên của chương trình Master's và trong vòng 48 tháng đầu tiên của chương trình PhD.

Điều kiện:

Học tập: Sinh viên đạt tối thiểu GPA là 3.75 (trên B+) tại một trường đại học được công nhận/kiểm định - nơi sinh viên được cấp bằng Cử nhân, Thạc sỹ, Chứng chỉ Sau Đại học Ngắn hạn hoặc bằng Tiến sỹ. GPA được tính dựa trên 60 tín chỉ học tập cuối cùng, hoặc tương đương.

Quốc tịch: Tất cả sinh viên, không phân biệt quốc tịch đều được xét đơn.

Lĩnh vực học tập: Sinh viên học bất kỳ ngành học sau đại học nào tại trường (trừ các ngành học của Khoa Y dược và chương trình MBA).

Bạn cũng sẽ cần đáp ứng các điều kiện nhập học riêng biệt của từng khoa/chương trình, nếu có.

Hướng dẫn nộp đơn:

Vui lòng kiểm tra với khoa/chương trình mà bạn dự định nộp đơn về học bổng UMGF. Hãy truy cập website chính thức ở dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về học bổng này.

Website:

Website Chính Thức: http://umanitoba.ca/faculties/graduate_studies/funding/585.html

VNIS Education