Hotline: 097 565 6406

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Ngày đăng: 04-11-2016 15:04

Hướng dẫn nộp đơn vào American Honors - đối tác giáo dục của VNIS.

Bước 1

Đăng nhập vào trang web NÀY và chọn "Apply Now"

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Bước 2

Chọn "This is my first time applying". Điền các thông tin cần thiết rồi chọn "Start a new application" để tạo tài khoản và bắt đầu nộp hồ sơ.

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Bước 3

Điền thông tin vào các trường yêu cầu

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

.

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Điền thông tin agent VNIS Vietnam và điền thông tin liên hệ như dưới đây:

Address: No. 6 Son Tay street, Ba Dinh District

City: Hanoi

Postal Code: 100000

Country: Vietnam

Contact person: Lan Truong

Email: [email protected]

Contact phone: 0961005089

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Kéo và thả tệp Học bạ 3 năm gần nhất

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Tiếp tục điền các thông tin

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

.

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Kéo và thả các tệp hồ sơ như chứng chỉ tiếng Anh, thư giới thiệu,…

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

Bước 4

Chọn "Submit Application"

Hướng dẫn nộp đơn - American Honors

VNIS Education