Hotline: 097 565 6406

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Ngày đăng: 04-11-2016 15:26

Hướng dẫn nộp đơn vào trường Gannon University - đối tác giáo dục của VNIS.

Bước 1

Đăng nhập vào trang web NÀY và chọn "Apply to Gannon".

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Bước 2

Chọn 1 trong 5 mục tương ứng với tình trạng hồ sơ.

  • Gannon's Online Application = Nộp đơn online theo mẫu đơn của trường
  • The Common Application = Nộp đơn qua hệ thống Common App
  • Print a Freshman Application = In đơn đăng ký cho sinh viên muốn nhập học năm đầu tiên
  • Print a Transfer Application  = In đơn đăng ký cho sinh viên chuyển tiếp
  • Print an Application for Re-Admission = In đơn đăng ký cho sinh viên muốn nộp đơn xét tuyển lại.

VNIS sẽ hướng dẫn cách nộp hồ sơ bằng cách nộp đơn online theo mẫu đơn của trường (Gannon's Online Application)

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Bước 3

Tạo tài khoản và đăng nhập. Chọn "Create International Account" (đối với trường hợp muốn apply bậc Cử nhân) hoặc "Create Graduate Account" (đối với trường hợp muốn apply bậc Thạc sỹ). VNIS sẽ hướng dẫn nộp hồ sơ muốn apply bậc Cử nhân.

Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo những mục mà trường yêu cầu.

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Tích chọn mục “Check if address is outside the U.S. or Canada” và tiếp tục điền các thông tin.

Mục “Citizenship status” chọn "Non-US citizen" ở trong box

Mục “Academic Intentions”: điền các thông tin về bậc học, ngành học, kỳ nhập học và chuyên ngành học.

Mục “Activities and interests” chọn “Add activities and Interests” nếu bạn có những hồ sơ, chứng nhận tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Tạo Password cho tài khoản và chọn “Create account”

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Bước 4

Sau khi tài khoản được tạo, chọn mục “2. Start an Application”

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Bước 5

Chọn “Start a New International Application”

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

5.1. Intentions:

- Điền các thông tin cần thiết.

- Mục Housing Plans chọn “I plan to live in Gannon housing” nếu bạn muốn ở ký túc xá của trường hoặc chọn “I plan to live off-campus” nếu bạn không muốn ở ký túc xá của trường. Chọn Save & Continue

5.2. Personal:

- Điền các thông tin vào các mục theo yêu cầu sau đó chọn Save & Continue

5.3. Background

- Điền đầy đủ, chính xác thông tin các mục theo yêu cầu. Mục “Visa type” chọn “F-1 Student”

- Mục “Ethnic Information” có thể để trống

- Chọn “Save & Continue”

5.4. Family Info:

- Điền đầy đủ thông tin của bố, mẹ sau đó chọn “Save & Continue”

5.5. Academics:

- Điền thông tin về điểm thi IELTS/ TOEFL (nếu đã thi) và thông tin về trường THPT của mình ở Việt Nam.

5.6. Activities:

5.7. Signature

- Mục “Decision Factors” chọn và điền thông tin như trong hình. (Name of Agency điền VNIS Vietnam)

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

- Mục “Certification” chọn Yes cho các câu hỏi sau đó điền tên mình vào phần “Signature”.

Cuối cùng chọn "Submit Application".

Bước 6

Thanh toán Application fee

- Trang web hiện cửa sổ thanh toán $100 application fee. Điền các thông tin cá nhân của mình và chọn "Next". Màn hình sẽ hiện cửa sổ để bạn điền thông tin thẻ ngân hàng của bạn để thanh toán phí.

Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University

Sau khi hoàn thành Application Online, các bạn liên hệ VNIS để được hỗ trợ trong việc gửi các giấy tờ, hồ sơ cho trường.

VNIS Education