Hotline: 097 565 6406

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Ngày đăng: 18-10-2016 10:41

Hướng dẫn nộp đơn vào trường Southern New Hampshire University - đối tác giáo dục của VNIS.

Bước 1

Đăng nhập vào trang NÀY, sau đó chọn "Apply now"

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 2

Chọn "Continue" trong cột "International Students"

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 3

Điền thông tin cá nhân

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 4

Trong phần "Agent/Agency Name" điền "VNIS Education"

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 5

Sau khi điền xong tất cả thông tin, chọn "Submit"

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 6

Chọn "Pay the application fee now"

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

Bước 7

Nhập thông tin thẻ để thanh toán

Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University

VNIS Education