Hotline: 097 565 6406

Tuyển sinh Mỹ

Quy trình nộp hồ sơ đại học Mỹ
27/04/2016
Quy trình hoàn thành một bộ hồ sơ du học ĐH Mỹ khá phức tạp với nhiều công đoạn, đòi hỏi sự chuẩn bị và lên kế hoạch chu đáo. Bộ hồ sơ không chỉ nói lên điểm số và thành tích của học sinh (HS) mà còn là phương tiện để HS tự giới thiệu về bản thân từ những phương diện khác nhau bao gồm thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác.