Hotline: 097 565 6406

Pháp

INSEEC Chambery Business School

Địa chỉ

Địa chỉ: 12, Avenue du Lac d’Annecy, Savoie Technolac, 73381 LE BOURGET DU LAC CEDEX, FRANCE

Website: www.groupeinseec.com

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Tại sao lựa chọn Pháp?

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

  • INSEEC Chambery Business School
Trường liên quan

INSEEC Chambery Business School

Địa chỉ

Address: 12, Avenue du Lac d’Annecy, Savoie Technolac, 73381 LE BOURGET DU LAC CEDEX, FRANCE

Website: www.groupeinseec.com

Thông tin chi tiết

Key Facts

Why France ?

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

  • INSEEC Chambery Business School
Trường liên quan