Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Sự kiện sắp tới

16:00 01 tháng 04
19/03/2020 15:07

Access Masters sẽ tổ chức sự kiện TRIỂN LÃM DU HỌC BẬC SAU ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN tiếp theo tại Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 4 thông qua nền tảng trực tuyến www.adventconnect.net, giới thiệu một số trường đại học và trường kinh doanh tốt nhất trên toàn thế giới. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng tôi ra ngoài, nhưng đây là cơ hội để bạn không bỏ lỡ cơ hội lớn để tìm hiểu thêm về các chương trình của trường đại học, bắt đầu quy trình đăng ký và thảo luận về hồ sơ của bạn với đại diện của trường đại học TRỰC TUYẾN!

18:30 31 tháng 03
19/03/2020 14:31

Tham gia Triển lãm Du học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trực tuyến - Access MBA và kết nối như một-một với các trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới. Tìm chương trình MBA phù hợp cho bạn với sự trợ giúp của đội ngũ chuyên gia giáo dục kinh doanh quốc tế của chúng tôi.