Hotline: 097 565 6406

Trung học (Công lập)

Grace Christian Academy

Địa chỉ

Địa chỉ: 36 Smith Street Merrick, New York, USA

Website: http://www.gcali.com/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Chương trình đào tạo chất lượng cao, môi trường học tập năng động

 • Mô hình lớp học nhỏ. Tỷ lệ học sinh/ giáo viên: 9/1

 • Điểm SAT trung bình cao: 1755

 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và được nhận vào các trường Đại học, Cao đẳng đạt 100%

 • Chất lượng ký túc xá, home-stay tuyệt vời cho sinh viên

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

Pope John XXIII High School

Địa chỉ

Địa chỉ: 888 Broadway, Everett, Massachusetts 02.149

Website: http://popejohnhs.org/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Pope John XXIII High School
 • Pope John XXIII High School
 • Pope John XXIII High School
Trường liên quan

Pope John XXIII High School

Địa chỉ

Address: 888 Broadway, Everett, Massachusetts 02149

Website: http://popejohnhs.org/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Pope John XXIII High School
 • Pope John XXIII High School
 • Pope John XXIII High School
Trường liên quan

Presentation of Mary Academy

Địa chỉ

Address: 209 Lawrence Street, Methuen, MA 01844-3384

Website: http://pmamethuen.org/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Presentation of Mary Academy
 • Presentation of Mary Academy
 • Presentation of Mary Academy
Trường liên quan

Presentation of Mary Academy

Địa chỉ

Địa chỉ: 209 Lawrence Street, Methuen, MA 01844-3384

Website: http://pmamethuen.org/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Presentation of Mary Academy
 • Presentation of Mary Academy
 • Presentation of Mary Academy
Trường liên quan

Saint John's Preparatory School

Địa chỉ

Address: Saint John's Preparatory School, PO Box 4000, 2280 Watertower Road, Collegeville, MN 56.321-4.000

Website: http://www.sjprep.net/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Saint John's Preparatory School
 • Saint John's Preparatory School
Trường liên quan

Saint John's Preparatory School

Địa chỉ

Địa chỉ: Saint John's Preparatory School, PO Box 4000, 2280 Watertower Road, Collegeville, MN 56.321-4.000

Website: http://www.sjprep.net/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Saint John's Preparatory School
 • Saint John's Preparatory School
Trường liên quan

Golden Hills School District

Địa chỉ

Address: 435 A Highway #1, Strathmore, AB T1P 1J4, Canada

Website: http://www.ghsd-international.com/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Golden Hills School District
 • Golden Hills School District
 • Golden Hills School District
Trường liên quan

Golden Hills School District

Địa chỉ

Địa chỉ: 435 A Highway #1, Strathmore, AB T1P 1J4, Canada

Website: http://www.ghsd-international.com/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Golden Hills School District
 • Golden Hills School District
 • Golden Hills School District
Trường liên quan

Southwestern Academy

Địa chỉ

Address: San Marino, California / Beaver Creek Ranch, Arizona

Website: http://www.southwesternacademy.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Southwestern Academy
 • Southwestern Academy
 • Southwestern Academy
Trường liên quan