Hotline: 097 565 6406

Trung học (Tư thục)

North Cedar Academy

Địa chỉ

Address  :  1500 Port Arthur Road, Ladysmith, Wisconsin 54848

Website :  http://northcedar.net

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Qualified students will be enrolled in a unique program designed to help students who have just completed their high school diploma receive a transferable degree from the University of Wisconsin that certifies completion of the first two years of college upon arrival.
 • Small class sizes and multiple choices when scheduling classes help students develop self-discipline, self-esteem and high occupational awareness.
 • Students benefit from multicultural, multicultural environments.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • North Cedar Academy
 • North Cedar Academy
Trường liên quan

North Cedar Academy

Địa chỉ

Địa chỉ  :  1500 Port Arthur Road, Ladysmith, Wisconsin 54848

Website :  http://northcedar.net

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật:

 • Các học sinh đạt chuẩn sẽ được tham dự chương trình độc nhất vô nhị giúp học sinh vừa hoàn thành bằng THPT vừa được nhận bằng chuyển tiếp của trường Đại học Wisconsin chứng nhận hoàn thành 2 năm đại học đầu tiên ngay trong quá trình còn học phổ thông.
 • Sĩ số lớp nhỏ và nhiều lựa chọn khi đăng kí lịch học giúp cho học sinh rèn luyện tính tự giác, tự lập và ý thức về nghề nghiệp cao.
 • Học sinh được hưởng những lợi ích đến từ môi trường đa văn hóa, đa quốc gia.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • North Cedar Academy
 • North Cedar Academy
Trường liên quan

Fairmont Private Schools

Địa chỉ

Address: 1575 W Mable St, Anaheim, CA 92802, USA

Website: http://www.fairmontschools.com/

Thông tin chi tiết

Key facts:

 • 91% of graduates who applied were accepted to a top 100 college or university
 • Individualized college counseling services
 • A personalized approach to learning
 • Opportunities to participate in athletics, the arts and extracurricular activities
 • Diversified students prepared for a global society

Rankings & Accreditation

 • #9 of National AP Scholars
 • #25 of AP Scholars with Honors
 • #8 of 30 Best Boarding School in California

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Fairmont Private School
 • Fairmont Private School
Trường liên quan

Fairmont Private Schools

Địa chỉ

Địa chỉ: 1575 W Mable St, Anaheim, CA 92802, USA

Website:  http://www.fairmontschools.com/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật :

 • Tọa lạc tại Orange County, vùng California với khí hậu ôn hòa
 • Xếp hạng cao trong các trường Trung học tốt nhất nước Mỹ (hạng 33)
 • Kết quả tốt nghiệp 100%
 • Tỷ lệ giáo viên:học sinh là 1:12 (1 lớp), giúp tăng khả năng giao tiếp của học sinh Quốc tế, và giúp hỗ trợ việc học của các em một cách tốt nhất.
 • 85% sinh viên quốc tế đậu vào top 100 trường Đại học hàng đầu tại Mỹ;
 • 20% sinh viên tốt nghiệp trường Fairmont xuất sắc đạt được học bổng chương trình AP;

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Fairmont Private Schools
 • Fairmont Private Schools
Trường liên quan

Bodwell High School

Địa chỉ

Address: 955 Harbourside Drive North Vancouver, BC V7P3S4, CANADA

Website: https://bodwell.edu/

Thông tin chi tiết

Key facts: 

 • Beautiful Setting: Bodwell has state-of-the-art facilities located in North Vancouver, overlooking the stunning Vancouver Harbour and Burrard Inlet.

 • Global Diversity: Bodwell features rich global diversity, with students from over 40 different countries around the world.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Bodwell High School 1
 • Bodwell High School 2
Trường liên quan

Bodwell High School

Địa chỉ

Địa chỉ: 955 Harbourside Drive North Vancouver, BC V7P3S4, CANADA

Website: https://bodwell.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Bodwell High School vinh dự được Sở Giáo Dục British Columbia công nhận là trường nội trú hàng đầu Canada. 97% học sinh tốt nghiệp trường Bodwell đều vào được đại học, và nhiều em nhận được học bổng.
 • Ngoài giảng dạy kiến thức học thuật, Bodwell cũng rất quan tâm đến sự phát triển thể chất, thẩm mỹ và văn hóa của học sinh. Trường có nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm hun đúc các em thành những thanh niên phát triển toàn diện.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Bodwell High School 1
 • Bodwell High School 2
Trường liên quan

Willowdale High School

Địa chỉ

Địa chỉ: 172 Drewry Ave, Toronto, Ontario, Canada, M2M 1E4

Website: www.willowdalehighschool.com

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bât:

 • 100% giáo viên giảng dạy ở WHS đều có bằng giáo viên OTC ( Ontario Teacher Certificate)  với chất lượng cao. Hơn nữa, với quy mô lớp nhỏ, giáo viên sẽ có điều kiện quan tâm đến từng học sinh trong lớp một cách sát sao và tận tâm hơn.
 • Chất lượng đào tạo cao, cùng môi trường học xung quanh năng động
 • Cam kết kết quả học tập cho sinh viên
 • Công nhận bởi Bộ Giáo dục tỉnh Bảng Ontario theo số 885998

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

South Hills Academy

Địa chỉ

Address: 1600 E. Francisquito Ave, West Covina, California, USA.

Website: http://www.shacademy.org

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Near Universities:  UCLA, USC, Cal Tech University, Pomona College
 • School Type: Private Co-ed Day and Boarding School
 • Grades: Preschool (2ys – 4yrs) and K – 12th grade
 • International students: 10%
 • Average class size: 1:14
 • Semesters Start date: August 28th and January 29th

Advantages

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
Trường liên quan

South Hills Academy

Địa chỉ

Địa chỉ: 1600 E. Francisquito Ave, West Covina, California, Hoa Kỳ

Trang web: http://www.shacademy.org

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Gần các trường đại học: UCLA, USC, Đại học Cal Tech, Cao đẳng Pomona
 • Loại hình trường học: Trường học bán trú và nội trú
 • Các lớp: Mẫu giáo (2 tuổi - 4 tuổi) và lớp K - 12
 • Sinh viên quốc tế: 10%
 • Quy mô lớp học trung bình: 1:14
 • Học kỳ Ngày bắt đầu: 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 1

Ưu điểm

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
Trường liên quan

Greater Saskatoon Catholic Schools

Địa chỉ

Address: 420 22 St E, Saskatoon, SK S7K 1x3, Canada

Website: https://www.gscs.ca/

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Saskatoon is located in central Saskatchewan on the South Saskatchewan River. The climate is mild and all four seasons are present throughout the year. The winters are cold and the summers are warm providing both guests and residents with opportunities to experience a taste of each season. Saskatoon has roughly a quarter million people currently residing within its city limits. It is an ideal place for a student that wants to experience the feel of a city while still maintaining a close-knit, community oriented feel.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Greater Saskatoon Catholic Schools
 • Greater Saskatoon Catholic Schools
Trường liên quan