Hotline: 097 565 6406

Trung học (Tư thục)

Willowdale High school

Địa chỉ

Địa chỉ: 172 Drewry Ave, Toronto, Ontario, Canada, M2M 1E4

Website: www.willowdalehighschool.com

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bât:

 • 100% giáo viên giảng dạy ở WHS đều có bằng giáo viên OTC ( Ontario Teacher Certificate)  với chất lượng cao. Hơn nữa, với quy mô lớp nhỏ, giáo viên sẽ có điều kiện quan tâm đến từng học sinh trong lớp một cách sát sao và tận tâm hơn.

 • Chất lượng đào tạo cao, cùng môi trường học xung quanh năng động

 • Cam kết kết quả học tập cho sinh viên

 • Công nhận bởi Bộ Giáo dục tỉnh Bảng Ontario theo số 885998

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

South Hills Academy

Địa chỉ

Address: 1600 E. Francisquito Ave, West Covina, California, USA.

Website: http://www.shacademy.org

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Near Universities:  UCLA, USC, Cal Tech University, Pomona College
 • School Type: Private Co-ed Day and Boarding School
 • Grades: Preschool (2ys – 4yrs) and K – 12th grade
 • International students: 10%
 • Average class size: 1:14
 • Semesters Start date: August 28th and January 29th

Advantages

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
Trường liên quan

South Hills Academy

Địa chỉ

Địa chỉ: 1600 E. Francisquito Ave, West Covina, California, Hoa Kỳ

Trang web: http://www.shacademy.org

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Gần các trường đại học: UCLA, USC, Đại học Cal Tech, Cao đẳng Pomona
 • Loại hình trường học: Trường học bán trú và nội trú
 • Các lớp: Mẫu giáo (2 tuổi - 4 tuổi) và lớp K - 12
 • Sinh viên quốc tế: 10%
 • Quy mô lớp học trung bình: 1:14
 • Học kỳ Ngày bắt đầu: 28 tháng 8 và ngày 29 tháng 1

Ưu điểm

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
 • South Hills Academy
Trường liên quan

Greater Saskatoon Catholic Schools

Địa chỉ

Address: 420 22 St E, Saskatoon, SK S7K 1x3, Canada

Website: https://www.gscs.ca/

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Saskatoon is located in central Saskatchewan on the South Saskatchewan River. The climate is mild and all four seasons are present throughout the year. The winters are cold and the summers are warm providing both guests and residents with opportunities to experience a taste of each season. Saskatoon has roughly a quarter million people currently residing within its city limits. It is an ideal place for a student that wants to experience the feel of a city while still maintaining a close-knit, community oriented feel.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Greater Saskatoon Catholic Schools
 • Greater Saskatoon Catholic Schools
Trường liên quan

Greater Saskatoon Catholic Schools

Địa chỉ

Địa chỉ: 420 22 St E, Saskatoon, SK S7K 1x3, Canada

Website: https://www.gscs.ca/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Greater Saskatoon Catholic Schools
 • Greater Saskatoon Catholic Schools
Trường liên quan

John Bapst Memorial High School

Địa chỉ

Địa chỉ: 100 Broadway, Bangor, ME 04401, USA

Website: http://www.johnbapst.org/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • John Bapst
 • John Bapst
 • John Bapst
Trường liên quan

John Bapst Memorial High School

Địa chỉ

Address: 100 Broadway, Bangor, ME 04401, USA

Website: http://www.johnbapst.org/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • John Bapst
 • John Bapst
 • John Bapst
Trường liên quan

Grier School

Địa chỉ

Address: 2522 Grier School Rd, Birmingham, PA 16686, USA

Website: http://www.grier.org/page

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Grier School
 • Grier School
 • Grier School
Trường liên quan

Grier School

Địa chỉ

Địa chỉ: 2522 Grier School Rd, Birmingham, PA 16686, USA

Website: http://www.grier.org/page

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Grier School
 • Grier School
 • Grier School
Trường liên quan

Stoneleigh-Burnham School

Địa chỉ

Địa chỉ: 574 Bernardston Rd, Greenfield, MA 01301, USA

Website: https://www.sbschool.org/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin về trường lớp

 • Đào tạo nữ sinh từ lớp 7-12 và Sau 12
 • Tổng số 155 sinh viên (65% là học sinh nội trú)
 • Học sinh đến từ 15 tiểu bang và 14 quốc gia
 • Sinh viên quốc tế chiếm 35%
 • Hơn 50% học sinh của chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tài chính
 • Trung bình $32,000 được trao cho học sinh mỗi năm

Thông tin về các chương trình học

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Stoneleigh-Burnham School
 • Stoneleigh-Burnham School
 • Stoneleigh-Burnham School
Trường liên quan