Hotline: 097 565 6406

Cao đẳng Cộng đồng

Delaware County Community College

Địa chỉ

Địa chỉ: 901 Media Line Road, Media, PA 19063

Website: www.dccc.edu

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Với $60 triệu đầu tư đã gặt hái kết quả từ những lớp học chất lượng hàng đầu, trang thiết bị, công nghệ cao, và khu vực nghỉ ngơi thư giãn cho sinh viên.
 • Được vinh danh địa vị Lãnh đạo năm 2011-2014 tại mục Achieving the Dream Initiative tại quỹ Lumina (Lumina Foundation)
 • 14 phòng thí nghiệm mới tại khu phức hợp STEM (Science, Technology, Engineering, Math)
 • Thỏa thuận chuyển tiếp với hơn 40 trường đại học và Cao đẳng
 • Học bổng chuyển tiếp cùng sự đảm bảo được nhận học tại một số trường đối tác.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Delaware County Community College
 • Delaware County Community College
Trường liên quan

Fulton Montgomery Community College

Địa chỉ

Address: 2805 State Highway 67, Johnstown, NY 12095, USA

Website: http://www.fmcc.edu/about/

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Fulton-Montgomery Community College was founded in 1963 following approval from the Boards of Supervisors of Fulton and Montgomery counties and the Board of Trustees of the State University of New York.  The campus, located in borrowed facilities in the City of Johnstown, moved to its permanent location at 2805 State Highway 67, Johnstown, for the 1968-69 academic year.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
Trường liên quan

Fulton Montgomery Community College

Địa chỉ

Địa chỉ: 2805 State Highway 67, Johnstown, NY 12095, USA

Trang web: http://www.fmcc.edu/about/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
 • Fulton Montgomery Community College
Trường liên quan

Glendale Community College

Địa chỉ

Address: 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA 91208, USA

Website: http://www.glendale.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
Trường liên quan

Glendale Community College

Địa chỉ

Địa chỉ: 1500 N Verdugo Rd, Glendale, CA 91208, Hoa Kỳ

Website: http://www.glendale.edu/

Thông tin chi tiết

Các Điểm Nổi Bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
 • Glendale Community College
Trường liên quan

Hillsborough Community College

Địa chỉ

Address: 1206 N Park Rd, Plant City, FL 33.563, Hoa Kỳ

Website: https://www.hccfl.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Among the nation’s more than 1,200 two-year community colleges, HCC ranks:

 • 10th in the number of associate degrees in all disciplines.
 • 21st in the number of degrees awarded to minority students.
 • 25th in the number of associate degrees awarded to African-American students.
 • 21st in the number of associate degrees awarded to Hispanic students.
 • 15th in the number of nursing degrees awarded.

Entry Requirements

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
Trường liên quan

Hillsborough Community College

Địa chỉ

Địa chỉ: 1206 N Park Rd, Plant City, FL 33.563, Hoa Kỳ

Website: https://www.hccfl.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Trong số hơn 1,200 trường Cao đẳng Cộng đồng hệ hai năm toàn quốc, HCC đứng:

 • Thứ 10 trong tổng số các chương trình Cao đẳng trong tất cả các ngành.
 • 21 trong Tổng số Chương trình cho sinh viên dân tộc thiểu số.
 • 25 trong Tổng số chương trình cho sinh viên người Mỹ gốc Phi.
 • 21 trong Tổng số chương trình cho sinh viên Tây Ban Nha.
 • 15 trong Tổng số chương trình Điều dưỡng.

Yêu Cầu Đầu Vào

Chứng chỉ về ngôn ngữ tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
 • Hillsborough Community College
Trường liên quan

College of Lake County

Địa chỉ

Address: 19351 W.Washington St. Grayslake, IL 60030

Website: http://www.clcillinois.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • College of Lake County
 • College of Lake County
 • College of Lake County
Trường liên quan

College of Lake County

Địa chỉ

Địa chỉ: 19351 W.Washington St. Grayslake, IL 60030

Website: http://www.clcillinois.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • College of Lake County
 • College of Lake County
 • College of Lake County
Trường liên quan

Lake Land College

Địa chỉ

Address: 5001 Lake Land Blvd, Mattoon, IL 61.938

Website: https://www.lakelandcollege.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Lake Land College is a comprehensive community college offering a broad range of programs. Lake Land offers transfer degrees, allowing students to complete their first two years of college-level coursework at Lake Land before continuing their education at a four-year college or university. Lake Land also offers certificate programs and degrees, which allow students to directly prepare for the workplace.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Lake Land College
 • Lake Land College
 • Lake Land College
Trường liên quan