Hotline: 097 565 6406

Đại học

University of the Fraser Valley

Địa chỉ

Địa chỉ: 33844 King Rd, Abbotsford, BC V2S 7M8, Canada

Website: https://www.ufv.ca/

Thông tin chi tiết

Key Facts

- Located in the beautiful Fraser Valley just east of Vancouver, British Columbia, Canada, the University of the Fraser Valley (UFV) is a fully accredited, public university that enrolls approximately 15,000 students per year

- UFV is large enough to offer variety, and yet small class sizes allow you to get to know your instructors and learn in a hands-on environment. 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Fraser Valley
 • The Fraser Valley
Trường liên quan

University of the Fraser Valley

Địa chỉ

Địa chỉ: 33844 King Rd, Abbotsford, BC V2S 7M8, Canada

Website: https://www.ufv.ca/

Thông tin chi tiết

Lý do chọn trường:

- Fraser Valley (UFV) là trường Đại học Công lập được sinh viên tìm kiếm thông tin nhiều nhất trong tất cả các trường thuộc tiểu Bang British Columbia (Theo Globe 2012 và báo cáo mail của Đại học Canada)

- Trường cung cấp một môi trường quốc tế thân thiện, thiết kế những giáo trình tốt giúp sinh viên học tập và làm việc hiệu quả tại Canada

- Học tại trường, sinh viên được học trong lớp với số lượng học viên ít. Chương trình đào tạo đa dạng với hơn 100 chương trình. Trong đó gồm có chương trình Đại học, Thạc sỹ….

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Fraser Valley
 • The Fraser Valley
Trường liên quan

Pacific Lutheran University

Địa chỉ

Địa chỉ: 12180 Park Avenue S., Tacoma, WA 98447, USA

Website: https://www.plu.edu/

Thông tin chi tiết

Vài nét cơ bản:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Pacific Lutheran University
Trường liên quan

State University of New York at Fredonia (SUNY Fredonia)

Địa chỉ

Địa chỉ: 280 Central Avenue, Fredonia, NY 14063, USA

Website: https://www.fredonia.edu

Thông tin chi tiết

Vài nét cơ bản:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • State University of New York at Fredonia (SUNY Fredonia)
Trường liên quan

DePaul University

Địa chỉ

Địa chỉ: 1 East Jackson Boulevard, Chicago, IL 60604

Website: https://www.depaul.edu

Thông tin chi tiết

Vài nét cơ bản: 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • DePaul University
Trường liên quan

University of Hartford

Địa chỉ

Địa chỉ: 200 Bloomfield Avenue, West Hartford, CT 06117

Website: http://www.hartford.edu

Thông tin chi tiết

Vài nét cơ bản: 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • University of Hartford
Trường liên quan

Pacific Lutheran University

Địa chỉ

Address: 12180 Park Avenue S., Tacoma, WA 98447, USA

Website: https://www.plu.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Pacific Lutheran University
Trường liên quan

State University of New York at Fredonia (SUNY Fredonia)

Địa chỉ

Address: 280 Central Avenue, Fredonia, NY 14063, USA

Website: https://www.fredonia.edu

Thông tin chi tiết

Key Facts:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • State University of New York at Fredonia (SUNY Fredonia)
Trường liên quan

University of Hartford

Địa chỉ

Address: 200 Bloomfield Avenue, West Hartford, CT 06117

Website: http://www.hartford.edu

Thông tin chi tiết

Key Facts: 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • University of Hartford
Trường liên quan

DePaul University

Địa chỉ

Address: 1 East Jackson Boulevard, Chicago, IL 60604

Website: https://www.depaul.edu

Thông tin chi tiết

Key Facts: 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • DePaul University
Trường liên quan