Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Đại học

University of Sydney

Địa chỉ

Address: Camperdown NSW 2006, Australia 

Thông tin chi tiết

Rankings: 

 • #1 in Australia and #4 in the world for graduate employability (QA World Rankings) 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

University of Sydney

Địa chỉ

Địa chỉCamperdown NSW 2006, Australia 

Thông tin chi tiết

Xếp hạng: 

 • #1 in Australia and #4 in the world for graduate employability (QA World Rankings) 

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

University of South Australia

Địa chỉ

Địa chỉ: 101 Currie St, Adelaide SA 5001, Australia

Website: https://www.unisa.edu.au/

Thông tin chi tiết

Rankings:

 • South Australia’s No. 1 University for Graduate Careers
 • South Australia’s No. 1 University for Student Satisfaction
 • South Australia’s No. 1 University for Employer Satisfaction
 • Australia’s No. 3 (THE Young University Rankings)

Transportation:

 • Public transport: Bus, Train
 • Car parking options
 • Bike storage

Facts:

 • Total students: 33,813
 • International students: 5,745
 • 2,863 staff
 • 89 partner institutions

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

University of South Australia

Địa chỉ

Địa chỉ: 101 Currie St, Adelaide SA 5001, Australia

Website: https://www.unisa.edu.au/

Thông tin chi tiết

Xếp hạng:

 • South Australia’s No. 1 University for Graduate Careers
 • South Australia’s No. 1 University for Student Satisfaction
 • South Australia’s No. 1 University for Employer Satisfaction
 • Australia’s No. 3 (THE Young University Rankings)

Phương tiện đi lại:

 • Giao thông công cộng: Xe bus, tàu
 • Dịch vụ đỗ xe ô tô
 • Kho chứa xe đạp

Thống kê:

 • Tổng số sinh viên: 33,813
 • Sinh viên quốc tế: 5,745
 • Nhân viên: 2,863
 • 89 học viện liên kết

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

Carleton University

Địa chỉ

Địa chỉ: 1125 Colonel By Dr, Ottawa, ON K1S 5B6, Canada

Website: https://carleton.ca/

Thông tin chi tiết

Rankings:

 • #19 in Best Global Universities in Canada (US News) 
 • #483 in Best Global Universities (tie) (US News) 
 • #114 in Computer Science (US News)

Location & Campus & Transportation:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

Carleton University

Địa chỉ

Địa chỉ: 1125 Colonel By Dr, Ottawa, ON K1S 5B6, Canada

Website: https://carleton.ca/

Thông tin chi tiết

Xếp hạng:

 • #19 in Best Global Universities in Canada (US News) 
 • #483 in Best Global Universities (tie) (US News) 
 • #114 in Computer Science (US News)

Vị trí & Đi lại:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Carleton University
 • Carleton University
Trường liên quan

University of South Alabama

Địa chỉ

Address: 307 N University Blvd, Mobile, AL 36688, Hoa Ky

Website: https://www.southalabama.edu

Thông tin chi tiết

RANKINGS & ACCREDITATION

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

University of South Alabama

Địa chỉ

Địa chỉ: 307 N University Blvd, Mobile, AL 36688, Hoa Kỳ

Website: https://www.southalabama.edu

Thông tin chi tiết

Xếp hạng & Kiểm định:

 • Top 10% Best Value Institutions for international students (College Factual)
 • Top 10% of US Universities (US News & World Report)
 • Top 100 for Best Undergraduate Engineering Programs (US News & World Report)
 • Kiểm định bởi Southern Association of Colleges và Schools Commission on Colleges

Quy mô sinh viên:

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

Lipscomb University

Địa chỉ

Address: 1 University Park Dr, Nashville, TN 37204, United States 

Website: www.lipscomb.edu  

Thông tin chi tiết

Rankings: 

  Thông tin cơ bản

  Ngành nghề đào tạo

  Trường liên quan

  Lipscomb University

  Địa chỉ

  Địa chỉ1 University Park Dr, Nashville, TN 37204, Mỹ 

  Website: www.lipscomb.edu 

  Thông tin chi tiết

  Xếp hạng: 

  • 218 in National Universitites (US News) 

  Thông tin cơ bản

  Ngành nghề đào tạo

  Trường liên quan