Hotline: 097 565 6406

Đại học

SUNY Oswego

Địa chỉ

Địa chỉ: 7060 Route 104, Oswego, New York 13126-3599

Website: www.oswego.edu

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

SUNY Oswego có hơn 8,000 sinh viên, trong đó có hơn 7,000 sinh viên học chương trình cử nhân toàn thời gian. Có khoảng 4,400 sinh viên sống trong 13 khu học xá của trường. Nhìn chung, khu học xá nằm ven hồ của Oswego rộng tới 700 héc-ta và có tới 58 toà nhà.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • SUNY Oswego
Trường liên quan

SUNY Oswego

Địa chỉ

Address: 7060 Route 104, Oswego, New York 13126-3599

Website: www.oswego.edu

Thông tin chi tiết

Key Facts

SUNY Oswego enrolls more than 8,000 students, some 7,000 of them full-time undergraduates. Around 4,400 students live on campus among the college's 13 residence halls and communities. Overall, Oswego's lakeside campus stretches for almost 700 acres and includes 58 buildings.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

Trường liên quan

Cleveland Institute of Art

Địa chỉ

Address: 11610 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44106

Website: http://www.cia.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Cleveland Institute of Art
 • Cleveland Institute of Art
 • Cleveland Institute of Art
Trường liên quan

Cleveland Institute of Art

Địa chỉ

Địa chỉ: 11610 Euclid Avenue, Cleveland, OH 44106

Trang web: http://www.cia.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Cleveland Institute of Art (CIA) là một trường Đại học về lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế độc lập cam kết đi đầu và đổi mới tất cả các hình thức giáo dục nghệ thuật thị giác. Từ năm 1882, nhà trường đã biết đến rộng rãi về chất lượng của các chương trình giáo dục và thành tích của cựu sinh viên của trường. Sinh viên được khuyến khích để khám phá bản thân và phát triển kỹ năng thông qua một chương trình giảng dạy liên ngành.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Cleveland Institute of Art
 • Cleveland Institute of Art
 • Cleveland Institute of Art
Trường liên quan

Florida Institute of Technology

Địa chỉ

Address: 150 W University Blvd, Melbourne, FL 32901, USA

Website: http://www.fit.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Florida Institute of Technology
 • The Florida Institute of Technology
Trường liên quan

Florida Institute of Technology

Địa chỉ

Địa chỉ: 150 W University Blvd, Melbourne, FL 32901, USA

Trang web: http://www.fit.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Florida Institute of Technology
 • The Florida Institute of Technology
Trường liên quan

Saint Anselm College

Địa chỉ

Address: 100 Saint Anselm Dr Manchester, Manchester, NH 03102 , USA

Website: http://www.anselm.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Saint Anselm College
 • Saint Anselm College
 • Saint Anselm College
Trường liên quan

Saint Anselm College

Địa chỉ

Địa chỉ: 100 Saint Anselm Dr Manchester, Manchester, NH 03102 , USA

Website: http://www.anselm.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Saint Anselm College
 • Saint Anselm College
 • Saint Anselm College
Trường liên quan

Kwantlen Polytechnic University

Địa chỉ

Address: 12666 72 Ave, Surrey, BC V3W 2M8, Canada

Website: http://www.kpu.ca/

Thông tin chi tiết

Kwantlen Polytechnic University currently offers a range of credentials, many of which are completely unique, to successfully meet the evolving needs of regional and global employment markets. Students have the opportunity to bridge certificate and diploma credentials into bachelor's degrees, creating the option of academic and professional enhancement of applied and technical programs.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Kwantlen Polytechnic University
 • Kwantlen Polytechnic University
 • Kwantlen Polytechnic University
Trường liên quan

Kwantlen Polytechnic University

Địa chỉ

Địa chỉ: 12666 72 Ave, Surrey, BC V3W 2M8, Canada

Trang web: http://www.kpu.ca/

Thông tin chi tiết

Đại học Kwantlen Polytechnic University hiện đang cung cấp nhiều chương trình cấp chứng chỉ, rất nhiều trong số đó là các chương trình chỉ giảng dạy tại đây, nhằm đáp ứng nhu cầu đang phát triển của thị trường việc làm trong khu vực và toàn cầu. Sinh viên có cơ hội để đổi chứng chỉ và tín chỉ chuyển sang bằng cử nhân.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Kwantlen Polytechnic University
 • Kwantlen Polytechnic University
 • Kwantlen Polytechnic University
Trường liên quan