Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Trung tâm Tiếng Anh

Language Studies International (LSI)

Địa chỉ

Địa chỉ: Nhiều cơ sở 

Website: www.lsi.edu

Thông tin chi tiết

Tại sao chọn LSI?

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Language Studies International (LSI)
 • Language Studies International (LSI)
Trường liên quan

Language Studies International (LSI)

Địa chỉ

Address: Various locations. 

Website: www.lsi.edu

Thông tin chi tiết

Why LSI?

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • Language Studies International (LSI)
 • Language Studies International (LSI)
Trường liên quan

LADO International Institute

Địa chỉ

Address: 4 different center; 1 in Ohio on the campus of Baldwin Wallace University and 3 in the Washington DC area

Website: https://lado.edu/

Thông tin chi tiết

Key Facts

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • LADO
 • LADO
 • LADO
Trường liên quan

LADO International Institute

Địa chỉ

Địa chỉ: 4 trung tâm khác nhau; 1 ở Ohio trong khuôn viên đại học Baldwin Wallace và 3 ở khu vực Washington DC

Trang web: https://lado.edu/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • LADO
 • LADO
 • LADO
Trường liên quan

The Language Company

Địa chỉ

Address: Many locations including Illinois, Texas, Oklahoma, Indiana, Missouri, Louisiana, Florida, Pennsylvania, Indiana, Ohio

Website: http://www.thelanguagecompany.com/

Thông tin chi tiết

Key Facts

To this end, all programs at The Language Company (TLC) are grounded in pedagogically sound principles of second language acquisition and the development of academic literacy in English as a second language. These principles are infused into all classes across all levels and all language domains of listening, speaking, reading, and writing

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Language Company
 • The Language Company
Trường liên quan

The Language Company

Địa chỉ

Địa chỉ: Nhiều địa điểm (bao gồm Illinois, Texas, Oklahoma, Indiana, Missouri, Louisiana, Florida, Pennsylvania, Indiana, Ohio)

Website: http://www.thelanguagecompany.com/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

Tất cả các chương trình của The Language Company (TLC) được xây dựng dựa trên những nguyên tắc về sư phạm tiếng Anh đã được kiểm nghiệm và phát triển sự hiểu biết về văn hoá bằng tiếng Anh. Những nguyên tắc này được truyền tải vào tất cả các lớp học ở tất cả các trình độ và tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • The Language Company
 • The Language Company
Trường liên quan

University of Pennsylvania - English Language Program

Địa chỉ

Đại chỉ: Philadelphia, PA 19104, USA

Website: https://www.elp.upenn.edu

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Là một phần của Khối Ivy League: University of Pennsylvania là một trong những trường Đại học uy tín nhất nước Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Chương trình Tiếng Anh (UPenn ELP) là một phần không thể tách rời của University of Pennsylvania. Các học sinh học Tiếng Anh tại đây cũng được coi như là sinh viên của University of Pennsylvania và được hưởng mọi quyền lợi như một sinh viên thông thường: có student ID, được sử dụng thư viện, viện bảo tàng, phòng máy tính....

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • University of Pennsylvania - English Language Program
 • University of Pennsylvania - English Language Program
 • University of Pennsylvania - English Language Program
Trường liên quan

University of Pennsylvania - English Language Program

Địa chỉ

Address: Philadelphia, PA 19104, USA

Website: https://www.elp.upenn.edu

Thông tin chi tiết

Key Facts

 • Part of the Ivy League: Penn is a top-ranked major research and teaching university with superior faculty and staff and a diverse student body. ELP students receive an official university ID and all students can use Penn’s libraries, museums, and computer labs.
 • High-quality instruction: The ELP employs highly-trained and experienced instructors. All full-time instructors hold graduate degrees in TESOL or similar areas of study, and many contribute to the field as researchers, presenters, and authors.

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • University of Pennsylvania - English Language Program
 • University of Pennsylvania - English Language Program
 • University of Pennsylvania - English Language Program
Trường liên quan

INTERLINK Language Centers

Địa chỉ

Địa chỉ: Various, at Indiana State University (Terre Haute, Indiana), Valparaiso University (Valparaiso, Indiana), St. Ambrose University (Davenport, Iowa), The University of North Carolina at Greensboro (Greensboro, North Carolina)

Website: http://interlink.edu/

Thông tin chi tiết

Chính sách Nhập học

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • INTERLINK Language Centers
 • INTERLINK Language Centers
Trường liên quan

INTERLINK Language Centers

Địa chỉ

Address: Various, at Indiana State University (Terre Haute, Indiana), Valparaiso University (Valparaiso, Indiana), St. Ambrose University (Davenport, Iowa), The University of North Carolina at Greensboro (Greensboro, North Carolina)

Website: http://interlink.edu/

Thông tin chi tiết

Admission Policy

Thông tin cơ bản

Ngành nghề đào tạo

 • INTERLINK Language Centers
 • INTERLINK Language Centers
Trường liên quan