Hotline: 097 565 6406

Thông báo chuyển Văn phòng Hà Nội

Ngày đăng: 30-05-2019 10:00

VNIS Education - Hanoi Office Relocation

Kể từ ngày 30/05/2019, VNIS Education sẽ chính thức chuyển địa chỉ trụ sở của Văn phòng Hà Nội về địa điểm mới. 

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội (kể từ 30/05/2019):

Tầng 6, Toà Nhà Nhật Lâm, Số 34 Hoàng Cầu Mới, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mọi thông tin liên lạc khác không thay đổi. Quý khách tới liên hệ làm việc/công tác, xin vui lòng liên lạc số: 024.7106.3636 hoặc 097 565 6406.

VNIS Education trân trọng cám ơn và kính báo!