Hotline: 097 565 6406

Tuyển dụng

Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing (tháng 6/2019)
07/06/2019
Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, cần tuyển 01 Chuyên viên Marketing, làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2019
27/01/2019
Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2019 sẽ diễn ra vào tháng 3/2019 tới tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với rất nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện bổ ích và hấp dẫn. Nếu bạn là học sinh THPT hoặc sinh viên Cao đẳng/Đại học đang sinh sống, học tập và làm việc tại 2 thành phố trên, hãy đăng ký trở thành TNV của VNIS Education nhé.
Tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển Thị trường & Tư vấn Du học tại TP.HCM
10/01/2019
Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần tuyển 01 Chuyên viên Phát triển Thị trường & Tư vấn Du học làm việc tại văn phòng TP.HCM của chúng tôi.
Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing
01/11/2018
Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, cần tuyển 01 Chuyên viên Marketing, làm việc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Mùa Thu 2018
31/07/2018
Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Mùa Thu 2018 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Hà Nội, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh với rất nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện bổ ích và hấp dẫn. Nếu bạn là học sinh THPT hoặc sinh viên Đại học đang sinh sống, học tập và làm việc tại 3 thành phố trên, hãy đăng ký trở thành TNV của VNIS Education nhé.
Tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn Du học tại Nha Trang
13/07/2018
VNIS Education đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Du học cho Văn phòng tại TP. Nha Trang, báo cáo công việc cho Quản lý Trực tiếp/Ban Giám đốc.
Tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển Thị trường & Tư vấn Du học tại TP.HCM
28/04/2018
Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần tuyển 01 Chuyên viên Phát triển Thị trường & Tư vấn Du học làm việc tại văn phòng TP.HCM của chúng tôi.
Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2018
14/01/2018
Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2018 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội với rất nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện bổ ích và hấp dẫn. Nếu bạn là học sinh THPT hoặc sinh viên Đại học đang sinh sống, học tập và làm việc tại 2 thành phố trên, hãy đăng ký trở thành TNV của VNIS Education nhé.
Tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn Du học tại TP.Hồ Chí Minh
30/12/2017
VNIS Education đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Du học cho văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, báo cáo công việc cho Quản lý Trực tiếp/Ban Giám đốc.
Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS Mùa Thu 2017
03/07/2017
Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS Mùa Thu 2017 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh với rất nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện bổ ích và hấp dẫn. Nếu bạn là học sinh THPT hoặc sinh viên Đại học đang sinh sống, học tập và làm việc tại 3 thành phố trên, hãy đăng ký trở thành TNV của VNIS Education nhé.