Hotline: 097 565 6406

Tuyển dụng

26/11/2014
VNIS Education (Công ty) cần tuyển một (01) Chuyên viên Quan hệ Đối tác & Trợ lý Văn phòng tại Văn phòng Hà Nội. Ứng viên sẽ báo cáo công việc cho Quản lý Trực tiếp / Ban Giám đốc.