Hotline: 097 565 6406

Tuyển dụng

Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2017
02/12/2016
VNIS Education đang tuyển tình nguyện viên cho chuỗi Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Xuân 2017. Các ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc ở Hà Nội (4/3) và TP. Hồ Chí Minh (5/3), và báo cáo công việc cho Điều phối TNV & Sự kiện/Ban Giám đốc.
VNIS Education tuyển dụng
21/11/2016
Công ty Tư vấn Du học VNIS Education - 1 công ty thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, cần tuyển 02 Chuyên viên Marketing và 02 Chuyên viên Quan hệ Đối tác, làm việc tại Hà Nội và TP. HCM
Tuyển dụng: Chuyên viên Tư vấn Du học (tại Hà Nội)
21/07/2016
VNIS Education, một công ty dịch vụ giáo dục quốc tế - 1 công ty thành viên của VNIS Group có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, cần tuyển 01 Chuyên viên Tư vấn Du học làm việc tại Hà Nội. Làm việc tại vị trí này, ứng viên sẽ báo cáo công việc trực tiếp với Giám đốc Điều hành.
Tuyển dụng: Tình nguyện viên - Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Thu 2016
08/07/2016
VNIS Education đang tìm kiếm đang tuyển tình nguyện viên cho chuỗi Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS - Thu 2016. Các ứng viên được lựa chọn sẽ làm việc ở Hà Nội (14/9), Đà Nẵng (16/9) và TP. Hồ Chí Minh (18/9), và báo cáo công việc cho Điều phối TNV & Sự kiện/Ban Giám đốc.
Social Media Intern
29/06/2016
VNIS đang có nhu cầu tuyển vị trí Social Media Intern. Người trúng tuyển sẽ làm việc tại nhà hoặc tại VP Hà Nội của VNIS cùng với Phòng Marketing.
Event & Volunteer Coordinators in Hanoi, Danang & HCMC
28/06/2016
VNIS Education đang tìm kiếm 3 ứng cho vị trí Điều phối Sự kiện và Tình Nguyện viên cho chuỗi Triển lãm Giáo dục Quốc tế VNIS sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2016. Người trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm cho các công việc ở Triển lãm diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, và báo cáo cho Quản lý Trực tiếp/Ban Giám đốc.
26/11/2014
VNIS Education (Công ty) cần tuyển một (01) Chuyên viên Quan hệ Đối tác & Trợ lý Văn phòng tại Văn phòng Hà Nội. Ứng viên sẽ báo cáo công việc cho Quản lý Trực tiếp / Ban Giám đốc.