Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

GMAT

12/04/2021 | Bài thi chuẩn hoá

GMAT là bài thi gì?

Bài thi GMAT® (Graduate Management Admission Test®) là công cụ chuẩn mực được sử dụng khắp thế giới để đánh giá triển vọng của một ứng viên cho các chương trình đào tạo bậc sau đại học ở lĩnh vực kinh...
Xem thêm