Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Du học Trung học tại hệ thống 57 trường Phổ thông lớn nhất Quebec, Canada