Visa Du học Mỹ – Hoàng Hải Châu – (Anaheim Discovery Christian School)

Visa Du học Mỹ - Hoàng Hải Châu - (Anaheim Discovery Christian School)

Chúc mừng em Hoàng Hải Châu đã gia hạn thành công VISA du học Mỹ tại Anaheim Discovery Christian School, California.

VNIS Education chúc em thành công trên con đường du học của mình.

VNIS Education