Nguyễn Bích Loan – Sinh viên đậu visa Mỹ ngành Truyền thông của Arkansas State University

Chúng tôi xin chúc mừng Nguyễn Bích Loan đã đạt visa du học tại trường Arkansas State University – top 20 trường công lập hàng đầu Hoa Kỳ, bậc Đại học – ngành Truyền thông với học bổng 50% cho 4 năm học tại trường! Nhờ sự hướng dẫn của VNIS Education, Bích Loan đã xin Visa Mỹ thành công và sẽ bắt đầu kỳ học mùa Xuân 2018 tới đây.

Chúng tôi xin một lần nữa chúc mừng Loan, và chúc em thành công trên con đường chinh phục mơ ước của mình.