Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Đại học Portland State: Tổng quan, Lịch sử, Cơ sở vật chất, Chương trình đào tạo