Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Định cư Canada

Định cư Canada năm 2023 có gì hot?

31/05/2023 | Canada

Định cư Canada năm 2023 có gì hot?

IRCC (Ministry of Immigration, Refugees and Citizenship Canada) – Cơ quan Di trú Canada (Bộ Di Trú, Cục Di Trú hay Sở Di Trú) đã có quyết định công bố thời gian chính thức sẽ áp dụng quy chế...
Xem thêm