Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Học phi công

how to become a pilot

20/05/2023 | Mỹ

Học Phi công nên bắt đầu từ đâu?

Nếu bạn luôn tự hỏi làm thế nào để trở thành phi công, thì hướng dẫn này là dành cho bạn. Có lẽ bạn đã nghĩ về điều này như một sở thích, nhưng trở thành một phi công...
Xem thêm