Du học ngành tâm lý học ở Singapore – Cơ hội phát triển cao