Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Cập nhật mới từ University of Newcastle cho sinh viên quốc tế nhập học kỳ tháng 7/2022