Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Langara College

Langara College

Langara College

Địa chỉ

Địa chỉ: 100 West 49th Avenue, Vancouver B.C, Canada

Website: http://langara.ca/

Thông tin chi tiết

Các điểm nổi bật

 • Trên 90 chương trình và hơn 1.000 khóa học

 • LEAP - một trong những chương trình học tiếng Anh tốt nhất của Canada

 • Mức học phí thấp hơn so với các trường đại học

 • Chương trình Đại học chất lượng

 • Dịch vụ hỗ trợ sinh viên xuất sắc

 • Cơ hội trải nghiệm thực tiễn công việc

 • Quy mô lớp nhỏ

Yêu cầu Đầu vào

 • Đơn đăng ký nhập học (nộp thông qua đối tác VNIS).

 • Bảng điểm chính thức / hồ sơ học tập của tất cả các môn học và điểm số trong hai năm cuối cùng tại trường phổ thông. Bảng điểm đại học chính thức có thể được sử dụng thay cho bảng điểm phổ thông. Bảng điểm phải có thành tích của ít nhất một năm học hoặc tối thiểu là 24 tín chỉ bậc đại học. Các giấy tờ này phải được dịch công chứng khi nộp nếu các tài liệu gốc không được viết bằng tiếng Anh.

 • Chứng chỉ về trình độ tiếng Anh.

 • Khi học sinh nhập học, phải nộp cho các Phòng Giáo dục Quốc tế bản sao của visa sinh viên, một bản sao của trang ảnh hộ chiếu của sinh viên, và bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Một số chương trình có thể yêu cầu thêm các giấy tờ khác.

Học phí & Chi phí (Đô La Canada)

 • Chương trình chuyển tiếp đại học: $ 17.700 (10 lớp / 30 tín chỉ)

 • Chương trình Cử nhân $ 17.700 (10 lớp / 30 tín chỉ)

 • Chương trình dạy nghề: $ 17,700 (10 lớp / 30 tín chỉ)

 • Chương Trình Cao học: $ 13,000 (chương trình 1 năm) - $ 37,290 (chương trình 2 năm)

 • Trường có tham gia chương trình Canada Express Study (CES)

Học bổng & Hỗ trợ Tài chính

Sau đây là những tiêu chí cho Học bổng General Scholarships:

 • Là sinh viên toàn thời gian

 • Đăng ký tại tối thiểu là 9 tín chỉ ở một trong hai học kỳ vừa qua;

 • Đang theo học ít nhất học kỳ thứ ba hoặc trong học kỳ thứ hai nếu sinh viên học chương trình một năm hoặc chương trình dạy nghề;

 • Có điểm trung bình tích lũy 3.50 hoặc cao hơn;

 • Giữa các học sinh có điểm trung bình tương đương, ưu tiên được dành cho các sinh viên có nhiều tín chỉ hơn trong học kỳ hiện tại và một trong hai học kỳ vừa qua;

 • Đáp ứng bất kỳ tiêu chí học bổng khác của nhà tài trợ; có thể được tìm thầy trong website trường

Sau đây là những tiêu chí cho Học bổng của các Khoa:

 • Là sinh viên toàn thời gian

 • Đăng ký tại tối thiểu là 9 tín chỉ ở một trong hai học kỳ vừa qua;

 • Đang theo học ít nhất học kỳ thứ hai

 • Có điểm trung bình tích lũy 3.0 hoặc cao hơn;

 • Đáp ứng bất kỳ tiêu chí học bổng khác của nhà tài trợ; có thể được tìm thầy trong website trường

Thông tin cơ bản

Langara College là trường đại học cấp bằng công lập tại Vancouver, British Columbia, Canada, mỗi năm có khoảng 21.000 sinh viên theo học các chương trình đại học, học nghề, và liên thông. Năm 1970, Vancouver City College bắt đầu đào tạo tại địa chỉ West 49th Avenue. Ngày 01 tháng 4 năm 1994, Langara College được thành lập và là trường đại học công độc lập.

Sinh viên quốc tế có nhiều lựa chọn về chương trình và khóa học để đáp ứng các mục tiêu học tập của mình. Các chương trình học tại Langara bao gồm chương trình học tiếng Anh, chuyển tiếp đại học, học nghề, các chương trình sau đại học, và liên thông.

Ngành nghề đào tạo

Các Chuyên ngành đào tạo được chia thành 5 khối ngành riêng biệt:

 • Nghệ thuật

 • Kinh doanh

 • Khoa học công nghệ

 • Nhân văn & Khoa học xã hội

 • Sức khỏe

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập http://langara.ca/programs-and-courses/index.html

 • Langara College
Trường liên quan
Cao đẳng
10,000 US$ - 20,000 US$
Yukon University
Đại học
10,000 US$ - 20,000 US$
University of Ottawa
Đại học
20,000 US$ - 30,000 US$
Đại học
10,000 US$ - 20,000 US$
Cao đẳng
30,000 US$ - 40,000 US$