Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Chương trình Trại hè Anh

Trại Hè VNIS 2019 tại Anh: Trại Hè Kỹ Năng & Văn hóa - Cambridge Regional College
31/12/2018
Chương trình được xây dựng đặc biệt dành cho học sinh lứa tuổi từ 12-18 tuổi, giúp các em ở lứa tuổi này nhận biết hơn về việc đi du học, định hướng cho chính bản thân về việc học tập và việc làm sau này. Trường Cambridge Regional College dành tặng cho học sinh một chương trình trại hè 2 tuần trải nghiệm thực sự về cuộc sống ở nước ngoài, về cách tiếp cận cộng đồng và hiểu biết hơn về văn hóa Anh Quốc.
Trại Hè VNIS 2018 tại Anh: Trại Hè Kỹ Năng & Khám Phá Cộng Đồng - Boston College
08/11/2017
Chương trình được xây dựng đặc biệt dành cho học sinh lứa tuổi từ 13-18 tuổi, giúp các em ở lứa tuổi này nhận biết hơn về việc đi du học, định hướng cho chính bản thân về việc học tập và việc làm sau này. Trường Boston College dành tặng cho học sinh một chương trình trại hè 3 tuần trải nghiệm thực sự về cuộc sống ở nước ngoài, về cách tiếp cận cộng đồng và hiểu biết hơn về văn hóa Anh.
Trại Hè VNIS 2017 tại Anh: Trại Hè Kỹ Năng & Khám Phá Cộng Đồng - Boston College
07/11/2016
Trại Hè VNIS 2017 tại Anh: Trại Hè Kỹ Năng & Khám Phá Cộng Đồng - Boston College được xây dựng đặc biệt dành cho học sinh lứa tuổi từ 13-18 tuổi, giúp các em ở lứa tuổi này nhận biết hơn về việc đi du học, định hướng cho chính bản thân về việc học tập và việc làm sau này.