Tổng Đài Miễn Cước/Toll-Free: 18002055

Hướng dẫn Nộp đơn Mỹ

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama
18/11/2016
Hướng dẫn nộp đơn vào trường University of North Alabama - Đối tác giáo dục của VNIS Education.
Hướng dẫn nộp đơn - Gannon University
04/11/2016
Hướng dẫn nộp đơn vào trường Gannon University - đối tác giáo dục của VNIS.
Hướng dẫn nộp đơn - Southern New Hampshire University
04/11/2016
Hướng dẫn nộp đơn vào American Honors - đối tác giáo dục của VNIS.
Southern New Hampshire University
18/10/2016
Hướng dẫn nộp đơn vào trường Southern New Hampshire University - đối tác giáo dục của VNIS.
Hưỡng dẫn nộp đơn - Arkansas State University
14/10/2016
Hướng dẫn sau đây của VNIS – đại diện tuyển sinh của Arkansas State University tại Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn học sinh, sinh viên và quý vị phụ huynh nộp đơn vào trường.