British Council IELTS – Chương trình ưu đãi đăng ký thi IELTS trong tháng 8-9-10/2020