Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Hỗ trợ tới 50% học phí tại trường Nữ sinh Balmoral Hall School