Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Canada tạm thời dỡ bỏ giới hạn giờ làm việc ngoài khuôn viên trường cho sinh viên quốc tế