Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Chào đón Đại diện ICEAP Toronto và Kingsway Academy ghé thăm văn phòng VNIS Education