Chào đón Đại diện ICEAP Toronto và Kingsway Academy ghé thăm văn phòng VNIS Education