Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

COVID-19: Thông báo mới từ Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada