Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Hansa Language Centre: Trung tâm ngoại ngữ đa dạng và giàu kinh nghiệm tại Canada