Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Học phí từ 12,000 CAD/năm từ Kwantlen Polytechnic University với học bổng lên tới 4,000 CAD