Học phí từ 12,000 CAD/năm từ Kwantlen Polytechnic University với học bổng lên tới 4,000 CAD