Du học Canada tại University of Ottawa với học bổng lên đến CAD 30,000