Du học Canada tại University of Prince Edward Island – Chương trình đẳng cấp, chi phí phải chăng