University of Windsor – Học bổng đầu vào 20,000$CAD từ trường Quản trị Kinh doanh Odette – 20,000$CAD Global Leaders Award cho kì Fall 2022