Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Triển lãm Du học Sau Đại học QS tại TP. Hồ Chí Minh – QS World Graduate School Tour HCMC 2022