Sinh viên ngành Computer Security & Network Technology trường Lake Washington Institute of Technology giành giải 4 tại cuộc thi NSA Codebreaker Challenge