Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Sinh viên ngành Computer Security & Network Technology trường Lake Washington Institute of Technology giành giải 4 tại cuộc thi NSA Codebreaker Challenge