Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Điểm IELTS đầu vào các trường Đại học Mỹ năm 2023