Học bổng tới $35,000/năm (98% học phí) – University of Arizona