Học Trung học Nội trú tại Winchendon School với mức học bổng tới $28,650/năm