Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ: Mang lại hy vọng cho các Nhà Giáo dục Hoa Kỳ và sinh viên quốc tế