Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Seattle Pacific University: Học bổng tới $14,500/năm cho học sinh xuất sắc