Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Trại Hè VNIS 2019 tại Mỹ: Trại Hè Giới Trẻ Lãnh Đạo Toàn Cầu – Arkansas State University