Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

University of Central Florida (UCF) – Đại Học Lớn Thứ 2 Tại Mỹ