University of Wisconsin, Platteville – điểm đến lý tưởng cho các Kỹ sư tương lai