Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

VNIS Education vinh dự là đối tác chính thức của 4 trường Đại học Quốc gia hàng đầu Hoa Kỳ tại Việt Nam